Algemeen

Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?

Oplossing zoeken met leverancier

Heeft u een klacht over een product of dienst? U kunt de leverancier dan schriftelijk laten weten dat u niet tevreden bent. U geeft dan ook meteen aan wat volgens u een goede oplossing is voor het probleem. Op de website van ConsuWijzer vindt u voorbeeldbrieven.

Reageert de leverancier niet binnen een redelijke termijn of vindt u samen geen bevredigende oplossing? U kunt dan meestal terecht bij De Geschillencommissie.

Bedrijfstakken met geschillencommissie

Op de website van De Geschillencommissie kunt u opzoeken welke bedrijfstakken een geschillencommissie hebben. Heeft de bedrijfstak (branche) waar u een klacht over heeft geen geschillencommissie? U kunt dan geen klacht indienen bij De Geschillencommissie. Ook moet uw leverancier van het product of de dienst aangesloten zijn bij de geschillencommissie van de bedrijfstak. Er zijn onder andere geschillencommissies voor reizen, energie en water, advocatuur en de bouw.

Op de website van De Geschillencommissie vindt u per bedrijfstak informatie over hoe u een klacht indient. Voor de behandeling van uw klacht heeft u geen rechtshulp nodig. Dit kunt u zelf afhandelen met De Geschillencommissie. De kosten van de afhandeling van een klacht verschillen per geschillencommissie en variëren tussen de €25 en €125.

Beslissing van de Geschillencommissie

Heeft u een zaak ingediend, dan hoort De Geschillencommissie beide partijen op een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak. Deze uitspraak is bindend en er is geen beroep mogelijk.

Bent u het niet eens met de beslissing van De Geschillencommissie? U kunt de zaak dan binnen 2 maanden voorleggen aan de rechter. De rechter behandelt de zaak niet inhoudelijk, maar kijkt alleen of alle procedures zorgvuldig zijn toegepast.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?
Wat is arbitrage?

Externe artikelen
Geschillencommissie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON