Algemeen

Ben ik strafbaar als ik drugs bezit, gebruik, produceer of verhandel?

Thuis wietplanten of hennepplanten telen

Het is niet toegestaan om (thuis) wietplanten of hennepplanten te telen. Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroepsmatig of bedrijfsmatig handelen.

Deze situatie wordt gelijk behandeld als die waarin sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. Bij ontdekking doet u afstand van de planten en wordt u meestal niet verder vervolgd.

Verkoop softdrugs in coffeeshops

Coffeeshops mogen onder bepaalde voorwaarden softdrugs verkopen. Hoewel de verkoop van softdrugs strafbaar is, wordt de verkoop van kleine hoeveelheden softdrugs in een coffeeshop niet vervolgd. Een coffeeshop moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Import en export van drugs

Net als in Nederland is in andere landen het bezit, de handel en import en export van drugs verboden. De straffen verschillen per land. In veel landen wordt geen onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs.

Strafvervolging bezit, handel en verkoop softdrugs en harddrugs

Het bezit van softdrugs is strafbaar, maar in de praktijk worden kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik toegestaan (gedoogbeleid). Als u maximaal 5 gram cannabis (marihuana, hasj) of niet meer dan 5 hennepplanten bezit, neemt de politie de drugs en planten in beslag. Meestal vindt er geen strafvervolging plaats. Als u meer dan 5 gram cannabis of meer dan 5 hennepplanten bezit, wordt u wel vervolgd.

Voor minderjarigen jonger dan 18 jaar geldt het gedoogbeleid niet. Voor hen is de aankoop en het bezit van softdrugs verboden.

Bezit, handel, verkoop en productie van harddrugs is altijd verboden. Als u harddrugs bezit, verhandelt of verkoopt, kunt u een gevangenisstraf en/of een geldboete krijgen.

Voor middelen op lijst I (harddrugs) van de Opiumwet gelden zwaardere straffen dan voor middelen op lijst II (softdrugs).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het Nederlandse drugsbeleid?
Waarom worden coffeeshops toegelaten?
Wordt de levering van softdrugs aan een coffeeshop vervolgd?
Wat verstaat de wet onder softdrugs en harddrugs?
Onder welke voorwaarden mogen coffeeshops softdrugs verkopen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON