Algemeen

Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?

Wanneer bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift indienen in de volgende situaties:

  • U bent het niet eens met de beslissing die het bestuursorgaan op uw eigen aanvraag heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing die het bestuursorgaan heeft genomen op een aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing die het bestuursorgaan uit zichzelf heeft genomen. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

Geen bezwaar mogelijk

U kunt niet altijd bezwaar maken. Soms moet u administratief beroep instellen bij een ander bestuursorgaan. Bijvoorbeeld bij een minister, als de burgemeester heeft besloten uw jachtvergunning in te trekken. Onderaan de beslissing staat bij wie u bezwaar of beroep kunt aantekenen. U kunt daarnaast geen bezwaar maken tegen een besluit waarin algemene regels zijn bepaald. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren.

Termijn indienen bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na verzending van de beslissing bij het bestuursorgaan binnen zijn. Soms is de termijn voor het indienen van bezwaar korter dan 6 weken. Het bestuursorgaan moet dit dan bij de beslissing vermelden.

Onvolledig bezwaarschrift

Misschien lukt het u niet binnen 6 weken het bezwaarschrift in te dienen. U kunt dan een onvolledig bezwaarschrift indienen. Als niet alle benodigde gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd deze aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. En neemt het uw bezwaarschrift niet in behandeling.

Kosten bezwaarschriftprocedure

Een bezwaarschriftprocedure kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring af laten leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. U kunt het bestuursorgaan vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van het bestuursorgaan herroepen, dan moet het bestuursorgaan een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Direct beroep instellen

Beslist een bestuursorgaan niet op tijd over uw aanvraag, dan moest u in het verleden eerst een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan zelf. Sinds 1 oktober 2009 kunt u direct beroep instellen bij de rechter. Ook heeft u recht op een dwangsom. Dat is een bedrag dat het bestuursorgaan aan u moet betalen zolang het niet beslist.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat doet de Nationale ombudsman?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Wat doet de Kinderombudsman?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON