Algemeen

Wanneer kan er gebruik worden gemaakt van cameratoezicht?

Cameratoezicht op openbare plaatsen

De overheid mag gebruikmaken van cameratoezicht op openbare plaatsen, zoals bij uitgaanscentra. Dit mag alleen als het nodig is voor:

  • de handhaving van de openbare orde;
  • de verkeersveiligheid;
  • de opsporing van strafbare feiten.

De overheid mag dit alleen doen als andere maatregelen niet voldoende zijn gebleken. Bijvoorbeeld om de criminaliteit in het centrum van uw gemeente te verminderen.

Cameratoezicht op de werkvloer of in winkels

Cameratoezicht op de werkvloer of in winkels mag alleen als dat echt nodig is. Bijvoorbeeld voor bescherming tegen diefstal of beschadiging. Dat betekent dat er meestal camera's bij de ingang, bij de schappen en de kassa en in het magazijn aanwezig zijn. De winkeleigenaar of de werkgever moet duidelijk aangeven dat er een videocamera hangt. Is dat niet kenbaar gemaakt, dan is hij strafbaar. Als er veel gestolen wordt, mag iemand wel gebruikmaken van cameratoezicht dat niet gemeld is. Dit mag alleen als het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om een eind te maken aan de diefstal.

Cameratoezicht in en rond een woning

Een woningbouwcorporatie mag gebruik maken van cameratoezicht om een woning of een flat te beveiligen. Maar moet dat dan wel met een bord of sticker kenbaar maken. Cameratoezicht moet stoppen bij de voordeur en de ramen. Straatbewaking is daarom niet toegestaan. 

Flexibel cameratoezicht

Gemeenten mogen straks ook mobiele camera's inzetten (flexibel cameratoezicht) om de openbare orde te bewaken. Vaste camera's zijn niet snel inzetbaar voor bestrijding van overlast die zich verplaatst. Daarom heeft het kabinet besloten flexibel cameratoezicht toe te staan. Gemeenten bepalen zelf welke vorm van cameratoezicht zij inzetten. Dit kan vast of flexibel cameratoezicht zijn of een combinatie van beide soorten toezicht.

Voordelen flexibel cameratoezicht:

  • Inzetbaar voor bestrijding van overlast die zich verplaatst.
  • Levert tijdwinst op, doordat gemeenten geen vaste camera's meer hoeven te verplaatsen. Daarvoor is steeds een aparte aanvraag nodig.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON