Algemeen

Kan ik mijn mening geven over nieuwe wetgeving?

Doel internetconsultatie

Het doel van Internetconsultatie.nl is:

  • openheid geven over het wetgevingsproces; 
  • burgers en bedrijven actief laten meedenken met de overheid; 
  • de kwaliteit van wetten en regelingen verbeteren, door rekening te houden met standpunten van een brede doelgroep.

Uw mening over nieuwe wetgeving

Als betrokkene of belangstellende kunt u via internetconsultatie bijvoorbeeld laten weten:

  • hoe een nieuwe wet in de praktijk volgens u zal uitpakken; 
  • welke aandachtspunten naar uw mening belangrijk zijn; 
  • welke gevolgen wetten en regelingen volgens u heeft voor de regeldruk.

Reactietermijn internetconsultatie

De einddatum om een reactie te geven via Internetconsultatie.nl is de datum die aangegeven staat op de website. U kunt nog reageren op de dag van sluiting.

Werkwijze internetconsultatie

De ministeries bepalen welke wetsvoorstellen geschikt zijn voor consultatie. Soms is er bijvoorbeeld haast bij regelgeving en is er geen tijd om reacties van betrokkenen te vragen. Op Internetconsultatie.nl laat u online weten wat u van een voorstel vindt. Of u beantwoordt een aantal vragen erover. Nadat u uw reactie heeft gegeven krijgt u informatie over het verdere verloop van de procedure.

Verwerking reacties op wetsvoorstel

Tijdens of vlak na sluiting van de reactietermijn komen de reacties op Internetconsultatie.nl te staan. Wilt u niet dat uw naam en bijdrage op de website komen, dan kunt u dit aangeven. Uw reactie wordt dan niet gepubliceerd. Er komt een verslag op de website te staan waarin staat wat er met de reacties is gedaan.

Internetconsultatie vaker inzetten

Het kabinet heeft besloten internetconsultatie vaker in te zetten bij de voorbereiding van wet- en regelgeving. Internetconsulatie blijkt namelijk bij te dragen aan de kwaliteit van wetsvoorstellen. Bovendien is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij nieuw overheidsbeleid op deze manier groter.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vind ik wetten, officiële regelingen en verdragen?
Waar vind ik informatie over de stand van zaken van een wetsvoorstel?
Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)?
Wat is een Koninklijk Besluit (KB)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON