Algemeen

Wat is het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding?

Alerteringssysteem waarschuwt bij verhoogde dreiging

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt operationele diensten (bijvoorbeeld politie en gemeenten) en bedrijfssectoren (zoals drinkwaterbedrijven of elektriciteitsbedrijven) bij een verhoogde dreiging. Op die manier zijn snel maatregelen te nemen die het risico op een aanslag kunnen verkleinen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Het systeem is gericht op professionals die te maken kunnen krijgen met een terroristische dreiging.

Vier alerteringsniveaus

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding kent 4 alerteringsniveaus:

  • het basisniveau;
  • lichte dreiging;
  • matige dreiging;
  • hoge dreiging.

Bij ieder alerteringsniveau hoort een pakket veiligheidsmaatregelen. Naarmate het alerteringsniveau hoger is, zijn de beveiligingsmaatregelen zwaarder en ingrijpender.

Overigens hoeft niet strikt te worden vastgehouden aan het pakket maatregelen dat bij een alerteringsniveau hoort. Wanneer nodig nemen betrokken instanties uiteraard extra maatregelen. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk maatwerk toe te passen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er sprake is van een terroristische dreiging?
Wat zit er in een noodpakket?
Hoe is de brandweer georganiseerd?
Wat zijn de taken van de brandweer?
Wat moet ik doen bij een ramp?
Wat is de rampenzender in mijn omgeving?
Wanneer wordt de sirene getest?
Wat moet ik doen als de sirene gaat?
Wie doet wat bij een crisis of ramp?

Externe artikelen
Alerteringssysteem
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Download: HTML | CSV | Excel | JSON