Algemeen

Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?

Voorbeelden van aanvragen

Een aanvraag die u indient bij een bestuursorgaan kan bijvoorbeeld een aanvraag zijn voor een subsidie, voor kinderbijslag of voor een drankvergunning en horecavergunning. Het kan ook gaan om een bezwaarschrift, zoals bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen.

Beslistermijn bestuursorgaan

Een bestuursorgaan heeft een bepaalde periode de tijd om een beslissing te nemen. Dit heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Als er voor een bepaalde aanvraag geen wettelijke termijn is, dan geldt een redelijke termijn. Welke termijn redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Het kan gaan om enkele weken of maanden, maar soms ook om enkele dagen.

Recht op dwangsom

Als de beslistermijn verstrijkt zonder dat een beslissing is genomen, kunt u het bestuursorgaan een brief sturen. Hierin wijst u het bestuursorgaan erop dat de beslistermijn is verstreken. En dat u recht heeft op een dwangsom wanneer u niet binnen 2 weken een beslissing ontvangt. Na ontvangst van uw brief heeft het bestuursorgaan 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Bovendien kunt u direct beroep instellen bij de rechter.

Hoogte dwangsom

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1260:

  • € 20 per dag voor de eerste 2 weken;
  • € 30 per dag voor de volgende 2 weken;
  • € 40 per dag voor de overige dagen.

Direct beroep instellen

Heeft u het bestuursorgaan een brief gestuurd en is er 2 weken daarna nog geen beslissing, dan kunt u rechtstreeks beroep instellen bij de rechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij het bestuursorgaan zelf tegen het uitblijven van de beslissing. Als de rechtbank uw beroep gegrond verklaart, moet het bestuursorgaan alsnog binnen 2 weken beslissen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat doet de Nationale ombudsman?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Wat doet de Kinderombudsman?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON