Algemeen

Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?

ConsuWijzer

ConsuWijzer is het informatieloket van de overheid waar u praktisch advies kunt krijgen over uw rechten als consument. Bijvoorbeeld als u ongewild aan een abonnement vastzit of het niet eens bent met een rekening. ConsuWijzer geeft u advies hoe u dit kunt oplossen. Op de website vindt u bovendien praktische hulpmiddelen. Bijvoorbeeld infobladen en voorbeeldbrieven om een klacht in te dienen bij een bedrijf.

Het Juridisch Loket

Bij het Juridisch Loket kunt u terecht met juridische vragen. Bijvoorbeeld over werk, ontslag, familiekwesties of problemen met producten of diensten die u koopt (consumentenrecht). Het Juridisch Loket heeft 30 vestigingen, een landelijk telefoonnummer en een website.

Informatie en advies zijn gratis. Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? U kunt dan ook gratis gebruikmaken van het spreekuur, waarin u uitgebreider advies krijgt. Pas als blijkt dat u een advocaat of een mediator nodig heeft, moet u hiervoor betalen.

Sociaal raadslieden bij de gemeente

Veel gemeenten hebben sociaal raadslieden in dienst. Zij geven gratis informatie en advies. Bijvoorbeeld over uitkeringen, belastingen of uw rechten ten opzichte van de overheid. Ze kunnen u ook helpen met het invullen van een formulier of als u een bezwaarschrift wilt schrijven. Op de website van het Sociaal Raadsliedenwerk kunt u zien of uw gemeente sociaal raadslieden in dienst heeft.

Advocaat

Een advocaat geeft juridisch advies en juridische bijstand. Hij of zij probeert eerst door onderhandeling voor u een regeling te treffen met de andere partij. Pas als dat niet lukt, stapt de advocaat naar de rechter of verwijst u naar een mediator. Vaak heeft een advocaat een bepaald specialisme, zoals strafzaken.

Rechtswinkel en wetswinkel

In een aantal gemeenten is een rechtswinkel of wetswinkel te vinden. Hier kunt u terecht voor gratis informatie en advies. Er zijn ook rechtswinkels speciaal voor kinderen en jongeren. Bij de rechtwinkels en wetswinkels werken vrijwilligers, vaak rechtenstudenten.

Rechtwijzer

Wilt u weten waar u terecht kunt voor juridisch advies? U kunt dan gebruik maken van de Rechtwijzer. U beantwoordt online een aantal vragen. Daarna leest u wat u moet doen en wie u daarbij kan helpen. De Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Europees Consumenten Centrum

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) is de Nederlandse vestiging in het netwerk van Europese Consumenten Centra, het ECC-net. Het ECC geeft informatie over uw rechten en plichten als u iets wilt bestellen in een ander land van de Europese Unie. U kunt ook bij het ECC terecht met een klacht over een product dat u in Europa heeft gekocht. Het ECC is ondergebracht bij het Juridisch Loket.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Wat is arbitrage?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON