Algemeen

Hoe is de brandweer georganiseerd?

Brandweerpersoneel

Bij de brandweer werken beroepskrachten en vrijwilligers. Een vrijwilliger krijgt dezelfde opleiding als een beroepskracht en moet ook hetzelfde aantal uur oefenen. Naast brandweermannen en brandweervrouwen werken er ook preventiemedewerkers, brandweercentralisten, beleidsmedewerkers en voorlichters bij de brandweer.

Rangen bij de brandweer

De brandweer kent een hiërarchische commandostructuur met brandwachten, bevelvoerders en officieren van dienst. Er zijn 15 rangen. Wie geslaagd is voor de basisopleiding, is brandwacht. Daarna kunnen brandweerlieden zich via extra opleidingen verder ontwikkelen. Voor iedere nieuwe rang zijn bijbehorende diploma's en ervaring nodig.

Jeugdbrandweer

Bij zo'n 150 brandweerkorpsen in Nederland is de jeugdbrandweer actief. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden hierbij opgeleid tot brandweerhulp. Zij krijgen les in bijna alles wat met de brandweer te maken heeft en doen mee aan wedstrijden. Vaak stromen ze daarna door naar de vrijwillige brandweer of beroepsbrandweer.

Veiligheidsregio's

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) in werking getreden. Met de invoering van veiligheidsregio's wil de overheid de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland verbeteren. In een veiligheidsregio werken gemeenten samen op het gebied van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en openbare orde en veiligheid.

Regionale brandweer

Door samen te werken kan de brandweer bepaalde taken beter uitvoeren en bij grote incidenten en rampen snel over voldoende mensen en middelen beschikken. Elke veiligheidsregio heeft een regionale brandweerorganisatie die niet alleen branden blust, maar ook branden moet voorkomen door te adviseren over brandpreventie. Het bestuur van een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het functioneren van de regionale brandweer.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er sprake is van een terroristische dreiging?
Wat is het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding?
Wat zit er in een noodpakket?
Wat zijn de taken van de brandweer?
Wat moet ik doen bij een ramp?
Wat is de rampenzender in mijn omgeving?
Wanneer wordt de sirene getest?
Wat moet ik doen als de sirene gaat?
Wie doet wat bij een crisis of ramp?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON