Algemeen

Wat zijn mijn rechten als ik een product koop in een Europees land?

Kopen in een winkel

Koopt u als particulier iets in een winkel in een EU-land, dan gelden de rechten en garanties die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn Koop en garantie. Deze geldt voor alle EU-lidstaten plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. In de richtlijn staat welke rechten en garanties u minimaal heeft bij een aankoop in een EU-land. Daarnaast kunnen er in bepaalde landen nationale wetten en regels bestaan die u als consument nog verder beschermen.

Recht op reparatie of vervanging

Het belangrijkste recht uit de Europese richtlijn Koop en garantie is dat u recht heeft op vervanging of reparatie van een product dat bij de aflevering al gebrekkig is. Bijvoorbeeld als het product ongeschikt is voor normaal gebruik of niet de eigenschappen heeft die u mag verwachten. Blijkt een product gebrekkig te zijn, dan heeft u recht op gratis reparatie of vervanging van uw aankoop. Dat moet binnen een redelijke termijn gebeuren en zonder dat u daar ernstige overlast van heeft. Kan dit niet, dan heeft u recht op vermindering van de koopprijs of ontbinding van de overeenkomst.

Termijnen voor garantie

Gaat het product na langer dan een half jaar stuk, dan moet u wel kunnen bewijzen dat het defect al bestond toen u het product kocht. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit het soort defect, zoals een constructiefout. U heeft wettelijk gezien recht op minimaal 2 jaar garantie in alle landen die onder de Europese richtlijn Koop en garantie vallen. Wel moet u in sommige landen de klacht binnen 2 maanden na ontdekking bij de verkoper melden. Bovenop deze wettelijke regeling kan de verkoper u nog apart garantie aanbieden. Deze garantie komt altijd bovenop de bescherming die de wet u biedt.

Uitzonderingen Europese richtlijn Koop en garantie

De richtlijn geldt niet voor de aankoop van:

 • onroerend goed, zoals huizen;
 • zaken die gerechtelijk worden verkocht (bij executie);
 • water, gas en elektriciteit in onverpakte vorm.

In sommige landen kunnen andere regels gelden voor tweedehands goederen of voor op een veiling gekochte artikelen.

Kopen op afstand

Rechten en garanties die u heeft bij aankoop in Europa gelden niet alleen als u iets in een winkel koopt, maar ook bij kopen op afstand. Bijvoorbeeld via internet, de telefoon of een bestelbon in een buitenlandse krant of tijdschrift. Uw rechten en garanties in zo'n geval zijn vastgelegd in de Europese richtlijn Kopen op afstand. Deze regels gelden in de EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Rechten en garanties kopen of afstand

In de richtlijn Kopen op afstand zijn onder andere de volgende rechten en garanties vastgelegd:

 • De verkoper moet u tijdig voor de aankoop duidelijke, schriftelijke informatie geven over bijvoorbeeld de prijs (inclusief belastingen en eventuele bezorgkosten) en hoe de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.
 • Uw bestelling moet binnen 30 dagen geleverd worden, tenzij u met de verkoper een andere termijn heeft afgesproken. Als een besteld product of bestelde dienst niet (meer) leverbaar is, moet de leverancier u dit laten weten. Eventuele (aan)betalingen moeten binnen 30 dagen aan u worden teruggestort, tenzij is afgesproken dat u een vergelijkbare dienst of product wordt geleverd.
 • U heeft een herroepingsrecht. Dat houdt in dat u minimaal 7 werkdagen de tijd heeft om zonder opgave van redenen de koop terug te draaien. De enige kosten die de leverancier u daarvoor in rekening mag brengen, zijn de kosten voor het terugsturen van het product dat u bij nader inzien niet wilt hebben. Wanneer u al heeft betaald, moet de verkoper het bedrag binnen 30 dagen terugstorten.

Uitzonderingen richtlijn Kopen op afstand

De meeste producten en diensten vallen onder de regels uit de richtlijn Kopen op afstand, maar er zijn uitzonderingen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

 • producten die u koopt van een andere particulier;
 • overeenkomsten voor financiële producten of diensten;
 • reserveringen voor vervoer, accommodatie, restaurants en voorstellingen;
 • overeenkomsten voor de bouw en de verkoop van onroerend goed;
 • levensmiddelen, dranken of andere artikelen voor regelmatig huishoudelijk gebruik die worden geleverd op uw huisadres of werkadres;
 • producten of diensten die u koopt op een veiling (bij opbod).

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON