Algemeen

Waarom worden coffeeshops toegelaten?

Scheiden van softdrugs en harddrugs

Het scheiden van softdrugs en harddrugs schermt softdrugsgebruikers af van het criminele circuit van de handel in harddrugs.

Opsporing en vervolging softdrugs

Het bezit van en kleine handel in softdrugs in coffeeshops hebben een lage prioriteit in de opsporing en vervolging van strafbare feiten uit de Opiumwet. Dit doet het Openbaar Ministerie (OM) omdat het gebruik van deze middelen niet gepaard gaat met een onaanvaardbaar gezondheidsrisico.

Gemeentelijk beleid voor coffeeshops

De gemeente bepaalt hoeveel coffeeshops binnen de gemeentegrenzen worden toegelaten. Gemeenten kunnen zelf een coffeeshopbeleid opstellen met toelatingseisen en regels waaraan een coffeeshop moet voldoen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Ben ik strafbaar als ik drugs bezit, gebruik, produceer of verhandel?
Wat is het Nederlandse drugsbeleid?
Wordt de levering van softdrugs aan een coffeeshop vervolgd?
Wat verstaat de wet onder softdrugs en harddrugs?
Onder welke voorwaarden mogen coffeeshops softdrugs verkopen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON