Algemeen

Wat is bloedverwantschap en wat is aanverwantschap?

Bloedverwantschap

Bloedverwantschap is de verhouding tussen 2 personen:

 • van wie de een van de ander afstamt, dit heet ook wel rechte lijn. Bijvoorbeeld zoon en vader;
 • die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben, dit heet ook wel zijlijn. Bijvoorbeeld broer en zus.

Bloedverwantschap ontstaat door geboorte, door afstamming van dezelfde voorvader, een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie. Door adoptie worden de adoptieouders de juridische ouder van het kind en ontstaat er bloedverwantschap. Bloedverwantschap is niet alleen biologisch bepaald.

Bloedverwanten

Bloedverwanten zijn vader, moeder, zoon, dochter, broer, zus, oom, tante, neef en nicht.

Aanverwantschap

Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot of geregistreerde partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerde partner. Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Door echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en overlijden van de partner wordt aanverwantschap niet opgeheven.

Aanverwanten

Aanverwanten zijn schoonvader, schoonmoeder, schoonzoon, schoondochter, schoonbroer (zwager), schoonzus, aangetrouwde oom, aangetrouwde tante, aangetrouwde neef en aangetrouwde nicht.

Graden van bloedverwantschap en aanverwantschap

De graad van bloedverwantschap is bepaald door de 'afstand' tot de gemeenschappelijke stamouders. Hoe dichter u bij de gezamenlijke stamouder staat, hoe nauwer de verwantschap. De graad van verwantschap is te vinden door de stappen te tellen die u in een stamboom moet doorlopen om van de ene bloedverwant bij de andere te komen.

Het vaststellen van de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap is onder meer van belang:

 • in het erfrecht;
 • voor het aanvragen van curatele, bewind en mentorschap;
 • voor het bepalen of u in aanmerking komt voor buitengewoon verlof, bijvoorbeeld bij het overlijden van de grootouder van uw echtgenoot.
Overzicht graden bloedverwantschap en aanverwantschap
Graad Bloedverwantschap Aanverwantschap
1e graad
 • uw (adoptie)ouder(s);
 • uw (adoptie)kind(eren).
 • de (adoptie)ouder(s) van uw partner;
 • de (adoptie)kind(eren) van uw partner;
 • de partner van uw (adoptie) kinderen (schoonzoon of schoondochter).
2e graad
 • uw grootouder(s);
 • uw kleinkind(eren);
 • uw broer(s) en zus(sen).
 • de grootouder(s) van uw partner;
 • de kleinkind(eren) van uw partner;
 • de broer(s) en zus(sen) van uw partner.
3e graad
 • uw overgrootouder(s);
 • uw achterkleinkind(eren);
 • uw neef en nicht (de kind(eren) van uw broer(s) en zus(sen);
 • uw oom(s) en tante(s) (de broer(s) en zus(sen) van uw ouder(s).
 • de overgrootouder(s) van uw partner;
 • de achterkleinkind(eren) van uw partner;
 • de neef en nicht van uw partner (de kind(eren) van de broer(s) en zus(sen) van uw partner;
 • de oom(s) en tante(s) van uw partner (de broer(s) en zus(sen) van de ouder(s) van uw partner.
4e graad
 • uw betovergrootouder(s);
 • uw achterneef en achternicht (de kleinkind(eren) van uw broer(s) en zus(sen);
 • uw neef en nicht (de kind(eren) van de broer(s) of zus(sen) van uw ouder(s);
 • uw oudoom(s) en oudtante(s) (de oom(s) en tante(s) van uw ouder(s).
 • de betovergrootouder(s) van uw partner;
 • de achterneef en achternicht van uw partner (de kleinkind(eren) van de broer(s) en zus(sen) van uw partner;
 • de neef en nicht van uw partner (de kind(eren) van de broer(s) en zus(sen) van de ouders(s) van uw partner;
 • de oudoom(s) en oudtante(s) van uw partner (de oom(s) en tante(s) van de ouder(s) van uw partner.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Bloedverwantschap

Download: HTML | CSV | Excel | JSON