Algemeen

Met welke identiteitsbewijzen kan ik mij identificeren?

Ongeldige documenten

U kunt zich niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bromfietscertificaat of zwemabonnement. U kunt zich ook niet identificeren met een identiteitsbewijs dat verlopen is.

Kopie identiteitsbewijs niet geldig

Een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument is geen geldig identiteitsbewijs. De echtheidskenmerken die op het originele document zijn aangebracht kunnen op een kopie niet worden gecontroleerd.

Nederlandse nationaliteit en een andere nationaliteit

Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit, dan moet u zich identificeren met uw Nederlandse identiteitsbewijs.

Nationaliteit van een EU/EER land

Heeft u de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) en woont u permanent in Nederland? Dan kunt u zich identificeren met uw geldige buitenlandse paspoort of een ander geldig buitenlands reisdocument.

Nationaliteit van een niet-EU/EER land

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de EU of de EER en woont u permanent in Nederland? Dan kunt u zich identificeren met een geldig Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument).

Vakantie in Nederland

Komt u als toerist naar Nederland? Dan kunt u zich identificeren met uw geldige buitenlandse reisdocument of met een geldig Nederlands vreemdelingendocument (visum).

Verblijfsstatus en nationaliteit: geen identificatie met rijbewijs

Het rijbewijs is een algemeen erkend identiteitsbewijs, maar in situaties waarin gegevens over verblijfsstatus en nationaliteit belangrijk zijn, kunt u zich er niet mee identificeren. Op het rijbewijs staat hier namelijk niets over. Check wanneer u wel en niet uw rijbewijs als identiteitsbewijs kunt gebruiken.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is mijn beschadigde paspoort of identiteitskaart geldig?
Ben ik verplicht om een kopie van mijn identiteitsbewijs te geven aan een bedrijf?
Kan ik een tweede Nederlands paspoort aanvragen?
Wat is een elektronisch reisdocument en welke gegevens bevat de chip hierin?
Welke gegevens neemt de gemeente op in mijn paspoort en identiteitskaart?
Wat zijn de echtheidskenmerken van het paspoort en de identiteitskaart?
Wat houdt de opname van mijn gegevens in het Register paspoortsignaleringen in?
Wanneer en hoe kan ik een noodpaspoort krijgen?
Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?
Wat is de identificatieplicht?
Wie mag vragen naar mijn identiteitsbewijs en wanneer?
Wat gebeurt er als ik geen identiteitsbewijs kan laten zien?
Waar kan ik terecht met vragen over fraude als ik twijfel over een product of dienst?

Externe artikelen
Fotograaf

Download: HTML | CSV | Excel | JSON