Algemeen

Wat zijn de taken van Europol?

Taken Europol

Europol verzamelt en analyseert criminele inlichtingen om ernstige internationale georganiseerde misdaad te voorkomen en bestrijden. Europol plaatst die inlichtingen in een registratiesysteem en houdt zich daarbij aan strikte regels voor de bescherming van mensenrechten. Europol heeft geen operationele bevoegdheden en opsporingsbevoegdheden en voert geen zelfstandige onderzoeken uit.

Samenwerking politie Benelux

Naast Europol is er ook een aparte samenwerking met de politie tussen de 3 landen van de Benelux. Deze samenwerking gaat op een aantal terreinen verder dan de Europese samenwerking. Voor deze landen geldt sinds 2004 het Verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optreden. Een politieagent uit de Benelux kan onder bepaalde voorwaarden in elk van de 3 landen:

  • het verkeer regelen;
  • identiteitscontroles uitvoeren;
  • verdachten observeren, achtervolgen of arresteren;
  • individuen of groepen (bijvoorbeeld voetbalsupporters) escorteren;
  • verschillende plaatsen doorzoeken om de openbare orde en de veiligheid te garanderen.

Een Belgische of Luxemburgse agent mag in Nederland geen bekeuring uitschrijven.

Regels politieoptreden gastland gelden

In alle gevallen van grensoverschrijdend politieoptreden gelden het recht en de wettelijke regels van het gastland. Wanneer het noodzakelijk is om dwang of geweld toe te passen, moet dit gebeuren volgens de regels van het land waar de agenten op dat moment zijn.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON