Algemeen

Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Verklaring van erfrecht niet altijd nodig

De banken vinden een verklaring van erfrecht niet nodig als:

  • Er sprake is van een langstlevende partner (echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner) en eventueel kinderen.
  • Er geen testament is.
  • Het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000.

Alleen bij een hoger saldo, als er meerdere erfgenamen zijn of in complexe situaties is de verklaring wel nodig.

Verklaring van erfrecht door notaris

Een verklaring van erfrecht wordt door een notaris opgemaakt. Iedereen kan een notaris vragen om een verklaring van erfrecht af te geven. Meestal gebeurt dit in onderling overleg tussen de familieleden.

Onderzoek notaris bij verklaring van erfrecht

Voordat de notaris een verklaring van erfrecht afgeeft, doet hij een aantal onderzoeken, onder andere bij de burgerlijke stand en het Centraal Testamentenregister. Op die manier worden alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart gebracht. Als er veel erfgenamen zijn of als de erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het enkele weken of maanden duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is het mogelijk om mijn echtgenoot en kinderen te onterven?
Wat is de wettelijke verdeling bij erfrecht?
Hoe kan ik de erfenis regelen als ik samenwoon?
Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?
Moet ik een erfenis aanvaarden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON