Algemeen

Wie regelt de afwikkeling en de verdeling van de erfenis?

Opstellen testament

De notaris stelt een testament op en is bij het afwikkelen van een erfenis een onpartijdig adviseur.

Informatie over erfenis

Als u informatie zoekt over een erfenis kunt u terecht bij de rechtbank in de woonplaats van de overledene. In een openbaar boedelregister staan bijvoorbeeld gegevens over het ongedaan maken van de wettelijke verdeling door de langstlevende echtgenoot, verklaringen van erfgenamen die de nalatenschap zuiver of beneficiair hebben aanvaard of hebben verworpen en de aanwijzing van een notaris als boedelnotaris.

Erfenis onder bewind stellen

Als u vindt dat uw erfgenamen (nog) niet verantwoord met de erfenis omgaan, kunt u een deel van de erfenis onder bewind te stellen. Bijvoorbeeld als uw kinderen nog te jong zijn, geestelijke problemen hebben of verslaafd zijn aan drugs. Dit moet in het testament vastgelegd worden. Dit kan totdat de erfgenaam 25 jaar is geworden. De erfgenaam kan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt. De bewindvoerder neemt die taak over. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Executeur

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De begrafenis of de crematie, maar ook het betalen van schulden en het verdelen van goederen. U kunt in uw testament ook iemand aanwijzen die de erfenis regelt, een executeur-testamentair.

Geen erfgenamen (bekend)

Als na onderzoek is gebleken dat er geen erfgenamen zijn, of als afwikkeling van de nalatenschap niet door potentiële erfgenamen of andere particuliere partijen wordt opgepakt, kan de overheid dat doen. Het Rijksvastgoedbedrijf wikkelt de onbeheerde nalatenschappen af namens de overheid. Het Rijksvastgoedbedrijf zet de erfenis om in geld. Als de erfenis na 20 jaar nog steeds onbeheerd is, vervalt het geld aan de staat.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Is het mogelijk om mijn echtgenoot en kinderen te onterven?
Wat is de wettelijke verdeling bij erfrecht?
Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig?
Hoe kan ik de erfenis regelen als ik samenwoon?
Moet ik een erfenis aanvaarden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON