Algemeen

Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?

Aanvragen gezag minderjarige moeder van 16 of 17 jaar

Als je 16 of 17 jaar bent, kun je als minderjarige moeder de kinderrechter vragen om je meerderjarig te verklaren. Zo krijg je het ouderlijk gezag over je kind. Dit betekent dat je als ouder verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van je kind. De rechter beslist hierover. Hij zal alleen een meerderjarigheidsverklaring uitspreken als hij dit in het belang vindt van jou en je kind.

Aanvragen gezag minderjarige moeder jonger dan 16 jaar

Je kunt als toekomstige moeder ook al tijdens je zwangerschap of voor je 16e een verzoek indienen om het gezag over je kind te krijgen, maar de rechter kan pas beslissen na de geboorte van je kind of na je 16e verjaardag. Het voordeel van het vroegtijdig indienen van het verzoek is dat de kinderrechter snel na de bevalling of nadat je 16 jaar bent geworden, een beslissing neemt. Dan hoeft er geen voogd benoemd te worden vanwege het ontbreken van het gezag over je kind.

Verzoek indienen meerderjarig verklaren

Je kunt de kinderrechter vragen je meerderjarig te verklaren. Vermeld in je verzoek in ieder geval je persoonsgegevens en maak een omschrijving van je verzoek. Ook moet je het verzoek ondertekenen.

Aanvragen gezag minderjarige vader

Als minderjarige vader kun je alleen het gezag over jouw kind krijgen als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. Je kunt je als minderjarige vader niet meerderjarig laten verklaren. Is de moeder van je kind ook minderjarig en heeft zij geen gezag, dan krijgt een voogd (tijdelijk) gezag over jullie kind. Wel kun je als je 16 of 17 jaar bent je kind erkennen. Daarmee word je de officiële vader van je kind.

Huwelijk of geregistreerd partnerschap voor minderjarigen

In principe moet je 18 jaar of ouder zijn om te mogen trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten. Maar het kan ook als je 16 of 17 bent en er sprake is van een zwangerschap of geboorte van een kind. Bij zwangerschap moet je wel een verklaring van je arts kunnen laten zien. Ook heb je toestemming van je ouders of voogd nodig om te trouwen of een geregistreerd partnerschap af te sluiten. Krijg je geen toestemming, dan kun je de rechter om toestemming vragen.

Voogdij

Als je je niet meerderjarig hebt laten verklaren en niet trouwt of een geregistreerd partnerschap afsluit, kun je als moeder niet het gezag uitoefenen over je kind. Iemand anders moet dan het gezag over jouw kind uitoefenen. Is de vader van je kind 18 jaar of ouder en heeft hij het kind erkend, dan kan hij het gezag vragen aan de rechter. Is de vader ook onder de 18 of wil hij het gezag niet, dan komt het kind onder voogdij te staan. De rechter benoemt een voogd die het gezag op zich neemt, bijvoorbeeld een familielid. Of de rechter kan Bureau Jeugdzorg als voogd benoemen.

Moeder die meerderjarig wordt

Als je moeder bent en meerderjarig wordt, krijg je automatisch het gezag over jouw kind, tenzij de vader of een voogd het gezag heeft. Je kunt in dat geval aan de rechter vragen om het gezag over het kind voortaan aan jou toe te kennen. Je wordt automatisch meerderjarig als je 18 wordt.
Als je bij de geboorte van je kind nog lang niet meerderjarig bent, wijst de rechter een voogd aan.

Meerderjarig

Je bent in elk geval meerderjarig als:

  • je 18 jaar bent;
  • je 16 of 17 jaar bent en je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan;
  • je als moeder van een kind 16 of 17 jaar bent en de rechter je meerderjarig heeft verklaard.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is gezag over een kind?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?
Hoe krijg ik als vader gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON