Algemeen

Wat is gezag over een kind?

Verantwoordelijk voor verzorging en opvoeding

Wanneer u verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van een kind moet u zorgen voor onderdak, voeding en kleding. Daarnaast moet u zorgen dat het kind bijvoorbeeld onderwijs en medische behandelingen krijgt.

Onderhoudsplicht

Heeft u gezag over een kind, dan bent u onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt. Met 18 jaar wordt het kind meerderjarig, maar daarna geldt een verlengde onderhoudsplicht van 3 jaar. Dat betekent dat u de kosten voor de verzorging en studie van het kind moet betalen. Ook als ouder zonder gezag heeft u een onderhoudsplicht.

Bent u een niet-ouder die een bepaalde periode gezag heeft gehad over een kind samen met de ouder van het kind, dan heeft u nog onderhoudsplicht. Nadat het gezamenlijk gezag is beëindigd, houdt de niet-ouder onderhoudsplicht zolang als het gezamenlijk gezag heeft geduurd. Alleen wanneer u als enige (zonder partner) voogdij heeft over een kind, heeft u geen onderhoudsplicht.

Wettelijke vertegenwoordiger

Minderjarige kinderen mogen vaak niet zelfstandig officiële handelingen verrichten, zoals een handtekening zetten of een gerechtelijke procedure voeren. Als u gezag heeft over een kind, bent u de wettelijke vertegenwoordiger. U doet dit dan namens het kind. Is het kind jonger dan 14 jaar, dan bent u ook wettelijk aansprakelijk voor wat het kind doet. Bijvoorbeeld als hij of zij schade aanricht. Bij een kind tussen de 14 en 16 jaar hangt het van de situatie af of u aansprakelijk bent en vanaf 16 jaar is een kind zelf aansprakelijk.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?
Hoe krijg ik als vader gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON