Algemeen

Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik kom te overlijden?

Gezamenlijk ouderlijk gezag (2 ouders)

Als ouders samen het gezag hebben en 1 van hen overlijdt, krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als zij allebei komen te overlijden, bepaalt de rechter wie voogd wordt. Als de ouders een voogd benoemd hebben in hun testament, vraagt de griffier van de rechtbank of deze persoon voogd wil worden. Ouders kunnen in hun testament ook bepalen dat 2 personen gezamenlijk voogd worden.

Nieuwe mogelijkheid per 1 april 2014: gezagsregister

Sinds 1 april 2014 kunnen ouders ook zonder testament iemand aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun kind uitoefent. Dit kan door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen hiervoor een formulier invullen op de website Rechtspraak.nl. Dit geeft ouders een goedkopere mogelijkheid om het gezag over hun kinderen vast te leggen.

Ouderlijk gezag (1 ouder)

Heeft u als ouder alleen het gezag en overlijdt u, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Voorkeurspositie andere ouder

Als u overlijdt en in uw testament een voogd heeft benoemd, kan de andere ouder nog steeds een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit geldt ook als u in het gezagsregister een aantekening heeft laten maken. Doet deze ouder dit binnen 1 jaar, dan heeft hij of zij de voorkeur boven de aangewezen voogd. Doet de ouder dit na 1 jaar of later, dan heeft hij of zij geen voorkeurspositie meer. De ouder krijgt dan alleen het gezag als de situatie is veranderd na de benoeming van de voogd of als bij deze benoeming de rechter is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.

Gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder)

Als uw partner (niet-ouder) komt te overlijden, eindigt automatisch het gezamenlijk gezag. U oefent dan als ouder alleen het gezag uit. Overlijdt u zelf, dan krijgt uw partner de voogdij. Heeft uw kind nog een andere ouder, dan kan deze het gezag vragen. Als de rechter dit goedkeurt, eindigt de voogdij van uw partner.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON