Algemeen

Wanneer eindigt mijn voogdij over een kind?

Beëindiging voogdij

In de volgende gevallen eindigt de voogdij:

  • Het kind is ouder dan 18 jaar.
  • Het kind trouwt voordat het 18 jaar is. Of het kind sluit een geregistreerd partnerschap.
  • De voogd wil de voogdij beëindigen.
  • De rechter beslist dat een ander de voogdij krijgt.
  • Wanneer 1 van de voogden overlijdt, krijgt de andere voogd automatisch de voogdij.
  •  Als beide voogden overlijden, benoemt de rechter een nieuwe voogd.

Voogd van taak ontslagen

U kunt uw functie als voogd in de volgende gevallen kwijtraken:

  • U bent door een lichamelijk of geestelijk gebrek niet meer in staat de voogdij uit te oefenen. U kunt dan aan de rechter vragen om u te ontheffen uit uw functie.
  • U bent 65 jaar of ouder en de rechter vraagt u om te stoppen als voogd.
  • Iemand die bevoegd is om voogd te zijn, verklaart schriftelijk dat hij de voogdij van u over wil nemen. En de kantonrechter vindt dit in het belang van het kind.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik als minderjarige gezag over mijn kind krijgen?
Wat is gezag over een kind?
Hoe krijg ik de voogdij over een kind?
Hoe krijg ik als vader gezag als ik niet getrouwd ben en geen geregistreerd partnerschap heb?
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gezamenlijk gezag te krijgen met mijn partner?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON