Algemeen

Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

Voogdij niet in testament vastgelegd

Als de ouders niet in hun testament hebben vastgelegd door wie zij de kinderen willen laten opvoeden na hun dood, neemt de rechter die beslissing. De rechter die over de voogdij moet beslissen, raadpleegt in dat geval de families. Samen met hen wordt dan bekeken wat de beste oplossing is. In de meeste gevallen wordt de voogdij in onderling overleg geregeld. Maar soms kan de rechter niet meteen een oplossing vinden, bijvoorbeeld omdat er meerdere geschikte voogden zijn. De rechter kan dan de Raad voor de Kinderbescherming om advies vragen.

Niemand wil of kan de voogdij op zich nemen

Het komt voor dat er niemand in de familiekring of vriendenkring de voogdij over de kinderen op zich wil of kan nemen. In zo'n situatie krijgt een voogdijinstelling het gezag over de kinderen. De instelling zal proberen een geschikt pleeggezin te vinden of het kind te begeleiden bij het zelfstandig wonen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie krijgt het gezag over mijn kind als ik kom te overlijden?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON