Algemeen

Wie doet wat bij een crisis of ramp?

Burgemeester

De burgemeester is (bestuurlijk) verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de bestrijding (van de gevolgen) van een ramp. Samen met vertegenwoordigers van verschillende diensten vormt de burgemeester een rampenstaf. Omdat de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk is, kan hij door de gemeenteraad ter verantwoording worden geroepen over de manier waarop leiding is gegeven aan de bestrijding van de ramp.

Brandweer

De brandweer is de spil in de rampenbestrijding. De brandweercommandant heeft de operationele leiding bij het bestrijden van de ramp en alles wat op het rampterrein gebeurt, staat onder zijn leiding. De commandant zit in de gemeentelijke rampenstaf en vertaalt de beslissingen die daar worden genomen in acties die men buiten uitvoert. De commandant coördineert verder de werkzaamheden van de hulpverleningsdiensten. Op het rampterrein is de eerste taak van de brandweer het redden van mensen en dieren. Natuurlijk blussen de brandweermensen ook branden en ze verrichten metingen om na te gaan of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Gewonden van een ramp moeten zo snel mogelijk hulp krijgen. De verpleegkundigen van de ambulances verlenen meestal de eerste hulp en proberen de slachtoffers zo stabiel te krijgen dat ze naar het ziekenhuis kunnen worden vervoerd.

Politie

De politie zorgt dat de brandweer en de ambulancediensten hun werk kunnen doen. Politiemensen zetten het terrein af, nemen verkeersmaatregelen en stellen soms een veiligheidszone in rond een rampterrein. Als slachtoffers niet goed zijn te identificeren, komt het Rampen Identificatie Team van de politie in actie. Dit is een team van deskundigen dat wordt samengesteld op het moment dat het nodig is. Het bestaat uit specialisten die gezamenlijk dit werk doen. Het Identificatieteam maakt onderdeel uit van de Landelijke Eenheid.

Het leger

Defensie kan militairen inzetten voor de bestrijding van een ramp. Defensie heeft hiervoor ongeveer 4.600 militairen beschikbaar. Het leger kan bij een ramp bijvoorbeeld worden ingezet om mensen te evacueren.

Gemeentelijke diensten

Achter de schermen spelen verschillende gemeentelijke diensten een belangrijke rol bij vooral de bestrijding van de gevolgen van een ramp. Het gebeurt wel eens dat straten of soms zelfs hele woonwijken moeten worden geëvacueerd. De opvang van deze mensen is een zaak van de gemeente. De gemeentelijke diensten zorgen voor praktische opvang, zoals een tijdelijk dak boven het hoofd en eten, maar ook voor geestelijke opvang. Ook registreert de gemeente de gedupeerden van een ramp en helpt zij vaak bij de afhandeling van schade waarvoor de getroffenen niet verzekerd zijn.

Andere betrokken instellingen bij een ramp

Het hangt van de soort ramp af welke andere instellingen bij de bestrijding ervan zijn betrokken. Gaat het om wateroverlast, zoals een dijkdoorbraak of hoog water door overvloedige regen, dan spelen de waterschappen een rol. Is het een ramp voor onze kust, dan wordt de kustwacht erbij betrokken. Maar er zijn ook andere instellingen actief. Het Rode Kruis heeft een taak bij de opvang van gewonden in rampsituaties. Organisaties van reddingshonden kunnen worden ingeschakeld bij het zoeken naar slachtoffers onder puin en het Leger des Heils bewijst soms goede diensten door gedupeerden, maar ook hulpverleners, te voorzien van broodjes en soep.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe weet ik of er sprake is van een terroristische dreiging?
Wat is het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding?
Wat zit er in een noodpakket?
Hoe is de brandweer georganiseerd?
Wat zijn de taken van de brandweer?
Wat moet ik doen bij een ramp?
Wat is de rampenzender in mijn omgeving?
Wanneer wordt de sirene getest?
Wat moet ik doen als de sirene gaat?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON