Algemeen

Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?

Rechtsgeldigheid van een handtekeningstempel

In de wetgeving is niets geregeld over de rechtsgeldigheid van een handtekeningstempel. Plaatst u uw eigen handtekening met een stempel, dan blijft deze ondertekening rechtsgeldig. U kunt de handtekening dan niet achteraf intrekken.

Handtekeningstempel aanschaffen

U kunt een handtekeningstempel laten maken bij een drukker.

Machtiging handtekening zetten

Als een stempel niet wordt geaccepteerd, kunt u iemand machtigen om in uw naam een handtekening te zetten. U geeft dan iemand de bevoegdheid om in uw naam verplichtingen aan te gaan of beslissingen te nemen. Dit kunt u regelen bij een notaris via een notariële volmacht. Als u niet meer handelingsbekwaam bent, moet u hiervoor naar de kantonrechter.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON