Algemeen

Wanneer krijg ik een strafblad?

Verschil overtreding en misdrijf

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals openbare dronkenschap en verkeersovertredingen. Voor deze overtredingen hoeft u niet voor de rechter te komen en krijgt u geen strafblad. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord.

Strafblad opvragen

Om uw strafblad in te zien, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. De rechtbank stuurt u dan een uitnodiging om het uittreksel in te zien. U moet hiervoor een vergoeding betalen. U kunt geen kopie krijgen van het uittreksel.

Bewaartermijn strafblad

Uw strafblad blijft minimaal 30 jaar bewaard. Als de straf langer dan 3 jaar duurt, wordt de termijn verlengd met de duur van die straf. Dus bij een straf van 5 jaar is de bewaartermijn 35 jaar. Bij vrijheidsstraffen van 8 jaar of meer wordt de termijn verlengd met 10 jaar. Bij zedenmisdrijven worden de gegevens pas verwijderd 20 jaar nadat de dader is overleden.

Bewaartermijn overtredingen

Gegevens over overtredingen blijven meestal 5 jaar bewaard. De termijn is 10 jaar als u bent veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een taakstraf.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON