Algemeen

Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?

Plaatsing gevangenis

Het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA) beslist over de plaatsing van de veroordeelden en arrestanten. Bij plaatsing probeert DJI de gedetineerde te plaatsen in de inrichting die bij zijn straf past.

Overplaatsing gevangenis

Een gedetineerde die in Nederland overplaatsing wil naar een andere gevangenis, moet een verzoek indienen bij het Bureau Selectiefunctionarissen.

Het kan ook zijn dat  een gedetineerde overgeplaatst wil worden van een buitenlandse gevangenis naar Nederland, of andersom. In dat geval moet hij een verzoek indienen bij de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS). Dit is een onderdeel van de directie Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen. Zie ook: Buitenlandse straf uitzitten in Nederland.

Bezoek gevangenis

Alle inrichtingen hebben hun eigen bezoektijden. Neem hierover contact op met de inrichting waar u op bezoek wilt. DJI biedt op haar site een overzicht van adressen van gevangenissen. Ook vindt u daar de regels voor bezoek aan een gevangenis.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON