Algemeen

Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?

Opschorten basisverzekering ziektekosten in gevangenis

Bent u gedetineerd in een gevangenis of justitiële inrichting, dan moet u uw basisverzekering voor ziektekosten stopzetten. U moet zelf aan uw zorgverzekeraar doorgeven van wanneer tot wanneer u in detentie zit. Uw verzekeraar vraagt vervolgens om een detentieverklaring.

Recht op uitkering vervalt

Als u in een gevangenis of justitiële inrichting zit, heeft u geen recht op een uitkering. Daarom moet u bij het UWV of de sociale dienst melden dat u in een strafinrichting komt. Uw reclasseringsmedewerker kan u hierbij helpen. 

Ontslagbewijs gevangenis in het buitenland

Als u in een gevangenis in het buitenland heeft gezeten, is het belangrijk een ontslagbewijs uit die gevangenis te hebben. Wanneer de gevangenis u dit niet heeft meegegeven, kunt u bij Stichting Reclassering Nederland een detentieverklaring vragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON