Algemeen

Wat gebeurt er als ik word veroordeeld voor een strafbaar feit?

Onvoorwaardelijke en voorwaardelijke straffen

Straffen kunnen onvoorwaardelijk, maar ook voorwaardelijk zijn. Een onvoorwaardelijke straf moet u altijd uitzitten of uitvoeren. Een voorwaardelijke straf niet. Aan een voorwaardelijke straf is een voorwaarde verbonden. Bijvoorbeeld dat u binnen een bepaalde termijn niet opnieuw de fout in mag gaan. Of dat u zich door een psycholoog moet laten behandelen. Doet u dat niet, dan geldt de straf alsnog.

Hoofdstraffen

U kunt verschillende soorten straffen krijgen. De 3 hoofdstraffen die de rechter u kan opleggen zijn:

Bijkomende straffen

De rechter kan u naast de hoofdstraf 1 of meer bijkomende straffen opleggen. Ook kan de rechter alleen een bijkomende straf opleggen. De bijkomende straffen hebben meestal iets te maken met het strafbare feit dat u gepleegd heeft. U kunt de volgende bijkomende straffen krijgen:

Maatregelen

Een maatregel kan samen met een straf, maar ook afzonderlijk opgelegd worden. De verschillende soorten maatregelen zijn:

  • terbeschikkingstelling (tbs);
  • plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • inbeslagname van geld dat u door het strafbare feit heeft verkregen;
  • inbeslagname van gevaarlijke voorwerpen, zoals vuurwapens;
  • betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer.

Reclassering

De rechter of officier van justitie kan ook bepalen dat de reclassering u gaat helpen. De reclassering probeert te voorkomen dat veroordeelden opnieuw een strafbaar feit plegen. Bijvoorbeeld via trainingen waarbij veroordeelden leren hun agressie te beheersen. Ook kan de reclassering veroordeelden helpen een baan te vinden.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON