Algemeen

Wat is reprorecht?

Auteursrecht op publicaties

Een bedrijf of instelling mag papieren of digitale kopieën maken van publicaties voor intern gebruik (fotokopie, scan, e-mail, print).

De makers van deze publicaties (bijvoorbeeld schrijvers, fotografen en uitgevers) hebben recht op een vergoeding. De Stichting Reprorecht zorgt ervoor dat auteurs en uitgevers een reprorechtvergoeding krijgen als er uit hun werk gekopieerd wordt.

Reprorechtvergoeding

Alle bedrijven en instellingen ontvangen een rekening van de Stichting Reprorecht voor reprorechtkosten. De Stichting verdeelt de opbrengsten van de kopieervergoedingen jaarlijks onder de makers van de publicaties.

Soms geen reprorechtvergoeding

In de volgende gevallen is geen reprorechtvergoeding nodig:

  • Een medewerker kopieert iets voor privégebruik.
  • Er is afgesproken om de vergoeding rechtstreeks aan de maker van een werk te betalen.
  • De maker doet afstand van het recht op een vergoeding.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag ik teksten, muziek of foto's van anderen gebruiken?
Wat is het volgrecht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON