Algemeen

Wat is het volgrecht?

Volgrecht alleen bij verkoop originelen

Het volgrecht geldt alleen bij de verkoop van originele kunstwerken. En bijvoorbeeld ook bij huurkoop, want dat is een vorm van koop.

Voorwaarden volgrechtvergoeding

Het volgrecht geldt niet bij iedere verkoop van kunstwerken. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • het moet gaan om de verkoop van originelen van werken van grafische of beeldende kunst. Bijvoorbeeld schilderijen of beeldhouwwerken;
  • een professionele kunsthandelaar moet koper, verkoper of tussenpersoon zijn;
  • de verkoopprijs moet minimaal € 3.000 zijn.

Een overzicht van alle voorwaarden voor de volgrechtvergoeding vindt u op de website van auteursrechtenorganisatie Pictoright.

Wie moet volgrechtvergoeding betalen

Bij de verkoop is een professionele kunsthandelaar de koper, verkoper of tussenpersoon. Hij moet de volgrechtvergoeding betalen. Hij kan deze vergoeding doorberekenen in de koop- of verkoopprijs.

Duur volgrecht

U kunt uw volgrecht niet overdragen aan een ander. Als u overlijdt, kan het volgrecht overgaan op uw nabestaanden of andere erfgenamen. Het volgrecht eindigt 70 jaar na uw overlijden.

Geen volgrecht

Er is geen volgrecht verschuldigd als een kunstwerk wordt verhuurd, uitgeleend, geruild of geschonken. Op verkopen tussen particulieren onderling rust ook geen volgrecht. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag ik teksten, muziek of foto's van anderen gebruiken?
Wat is reprorecht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON