Algemeen

Wat zijn eerwraak en eergerelateerd geweld?

Vormen van eergerelateerd geweld

Er zijn verschillende soorten van eergerelateerd geweld:

 • psychische druk (vernederen en bedreigen);
 • mishandelen;
 • huwelijksdwang (iemand tegen zijn of haar wil laten trouwen met een niet zelf gekozen partner);
 • eerwraak (moord).

Daarnaast krijgen slachtoffers soms ook te maken met:

 • thuishouden van school;
 • inperken persoonlijke vrijheden;
 • isoleren van de buitenwereld;
 • achterlaten in het land van herkomst.

Eerwraak vaak beslissing van familie

Eerwraak is de meest extreme vorm van eergerelateerd geweld. Het besluit tot eermoord wordt vaak niet individueel genomen. Het is meestal een beslissing van de familie die meent dat haar eer op het spel staat. Eergerelateerd geweld komt niet voort uit religie. Het heeft te maken met culturele en sociale regels binnen een aantal niet-Nederlandse gemeenschappen.

Ook mannen slachtoffer eergerelateerd geweld

Meestal zijn meisjes en vrouwen slachtoffer van eergerelateerd geweld. Maar ook jongens en mannen zijn soms slachtoffer. Bijvoorbeeld als een man:

 • vreemd is gegaan met een getrouwde vrouw;
 • niet instemt met een gearrangeerd huwelijk;
 • homoseksueel is;
 • niet wil meedoen aan eergerelateerd geweld tegen een ander.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik hulp krijgen bij eergerelateerd geweld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON