Algemeen

Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Beslissing op basis van stukken

De rechter kan besluiten om een rechtszitting achterwege te laten en een beslissing op basis van de stukken te nemen. De rechter beslist in de volgende situaties op basis van de stukken:

  • De rechter is duidelijk onbevoegd, bijvoorbeeld als een andere rechtelijke instantie uw zaak moet behandelen.
  • Uw beroep is duidelijk niet-ontvankelijk, bijvoorbeeld als uw beroep te laat is ingediend of als het griffierecht niet op tijd is betaald.
  • Uw beroep is ongegrond, bijvoorbeeld als u klaagt over een beslissing die volgens de wet niet anders had kunnen zijn.
  • Uw beroep is duidelijk gegrond, bijvoorbeeld als een beslissing onrechtmatig is.

In verzet of in hoger beroep gaan

Neemt de rechter op basis van de stukken (dus zonder een zitting) een beslissing en bent u het niet eens met deze beslissing? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • Als u geen toestemming heeft gegeven voor behandeling op basis van de stukken, kunt u in verzet gaan. U moet dan binnen zes weken een verzetschrift indienen bij de rechtbank die de beslissing nam. Slaagt uw verzet, dan gaat de behandeling van uw zaak verder. En komt er een zitting waar u uw verhaal kunt doen.
  • Als alle partijen toestemming hebben gegeven voor alleen een schriftelijke behandeling, kunt u in hoger beroep gaan. U doet dat bij de instantie die de rechtbank aangeeft.

Rechtszitting beroepschrift

Tijdens de rechtszitting bespreekt de rechter de zaak met u en een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan. Deze behandeling is openbaar. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet altijd verplicht om te komen, maar het is wel verstandig dat te doen. Wilt u getuigen of deskundigen naar de rechtszitting laten komen, dan moet u dat minimaal een week voor de zitting doorgeven aan de rechtbank en de andere partij.

Procedure hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter op uw beroep? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan. Op de beslissing staat bij welke hogere rechter u in beroep kunt gaan. In hoger beroep gebeurt de behandeling van uw zaak meestal in een openbare zitting. U ontvangt een uitnodiging voor deze zitting. Op de zitting kunt u of uw gemachtigde de zaak toelichten. U bent niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Maar informeren of het zin heeft om in hoger beroep te gaan, is wel verstandig.

Griffierecht bij (hoger) beroep

Als u in beroep of hoger beroep gaat, moet u griffierecht betalen. Dit tarief verschilt per soort zaak. Griffierecht voor hoger beroep is altijd hoger dan griffierecht voor beroep. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het griffierecht terug van het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke beslissing heeft genomen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat doet de Nationale ombudsman?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Wat doet de Kinderombudsman?
Wat is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)?
Hoe wordt mijn beroepschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?
Kan ik in (hoger) beroep gaan tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan?
Wat kan ik doen als een bestuursorgaan niet op tijd beslist over mijn aanvraag of bezwaar?
Hoe wordt mijn bezwaarschrift tegen een beslissing van een bestuursorgaan behandeld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON