Algemeen

Wat is een bijzondere curator?

Conflict met ouders of voogd

Een conflict met de ouders of voogd kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. Maar het moet wel een wezenlijk conflict zijn. Bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen de minderjarige en zijn of haar ouders, of een groot meningsverschil over de studiekeuze. Kleine problemen (zoals ruzies over zakgeld) behandelt een bijzondere curator niet.

Meestal wordt de bijzondere curator ingeschakeld bij conflicten rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.

Eisen bijzondere curator

In principe kan iedereen als bijzondere curator optreden. In de praktijk zijn bijzondere curatoren vaak advocaten.

Taken bijzondere curator

De bijzondere curator vertegenwoordigt de belangen van de minderjarige. De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol, dat wil zeggen probeer eerst te praten met de ouders of voogd om het conflict op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in een rechtszaak.

Bijzondere curator aanvragen

De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van de minderjarige nodig vindt. Maar de minderjarige zelf of andere personen die nauw bij de zaak betrokken zijn (belanghebbenden), kunnen ook om een bijzondere curator vragen. In een echtscheidingszaak zijn bijvoorbeeld de ouders van de minderjarige belanghebbenden.

De benoeming van een bijzondere curator kan worden aangevraagd via een verzoekschrift. De minderjarige zelf of de belanghebbende kan zo'n verzoekschrift indienen.

Een minderjarige kan ook zonder officieel verzoekschrift om een bijzondere curator vragen. Bijvoorbeeld door een brief aan de rechter te schrijven. De rechter beoordeelt of er een bijzondere curator moet worden benoemd.

Kosten bijzondere curator

De kosten voor een bijzondere curator kunnen worden vergoed via de gesubsidieerde rechtsbijstand. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de aanvrager een bijzondere curator kiezen die is ingeschreven in het register van de Raad voor Rechtsbijstand. In dit register staan advocaten en mediators.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn notaris?
Hoe kan ik een klacht indienen over een rechtbank of een rechtbankmedewerker?
Hoe verloopt een civiele procedure?
Hoe verloopt een strafrechtelijke procedure?
Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen?
Kan ik een zitting van de rechtbank bijwonen?
Kan ik gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen als ik jonger ben dan 18 jaar?
Kan ik in een strafzaak in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter?
Wanneer heb ik een notaris nodig en wat zijn de kosten?
Wat gebeurt er als ik moet terechtstaan voor een strafbaar feit?
Hoe werken snelrecht en supersnelrecht?
Wie betaalt de kosten van een rechtszaak?
Ben ik als getuige verplicht een getuigenverklaring af te leggen?
Ben ik verplicht een advocaat te nemen voor mijn rechtszaak?
Bij welke rechter kan ik schadevergoeding eisen van de overheid?
Hoe kan ik een klacht indienen over mijn advocaat?
Wat is bestuursrecht of administratief recht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON