Algemeen

Wat is arbitrage?

Uitspraak van deskundigen

Arbitrage is particuliere rechtspraak waarbij deskundigen uit een bepaalde branche (bijvoorbeeld bouwkundigen) een uitspraak over het conflict doen. Zij vormen de arbitragecommissie. De partijen die een conflict hebben, kunnen zelf deskundigen benoemen. Dit moet wel een oneven aantal zijn, om te voorkomen dat de stemmen staken. De uitspraak van deze deskundigen is bindend.

Arbitrage vooral in bedrijfsleven

Vooral in het bedrijfsleven kiezen partijen vaak voor arbitrage als alternatief voor een procedure bij de rechter. Zakelijke relaties spreken dan van tevoren af dat zij eventuele geschillen voorleggen aan een arbitragecommissie. In dat geval zullen partijen kiezen voor arbiters die werkzaam zijn in de betreffende bedrijfstak.

Kosten arbitrage

Arbitrage kan sneller zijn dan een gang naar de rechter. Wel kan arbitrage een dure procedure zijn, bijvoorbeeld als er een groot aantal deskundigen wordt benoemd en de procedure lang duurt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat zijn mijn rechten bij verkoop buiten de winkelruimte?
Wat zijn mijn rechten en plichten bij een koopovereenkomst?
Wat moet ik doen als een bedrijf ongevraagd een product opstuurt?
Wat zijn mijn rechten bij een product dat kapot is?
Welke garanties heb ik op een product?
Mag de overheid zich bemoeien met de prijzen van producten en diensten?
Moet er een prijs op een product staan?
Wat kan ik doen tegen ongewenste reclame en folders in mijn brievenbus?
Wanneer mag ik een koopovereenkomst ontbinden?
Mag mijn abonnement stilzwijgend verlengd worden?
Waar kan ik een klacht indienen over misleidende reclame?
Wat zijn mijn rechten bij kopen op afstand?
Wanneer kan ik een klacht indienen bij De Geschillencommissie?
Zijn feestdagen van invloed op een betalingstermijn of reactietermijn?
Waar kan ik terecht voor juridische hulp of juridisch advies?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON