Algemeen

Hoe krijg ik als duomoeder het ouderschap over het kind van mijn partner?

Automatisch juridisch ouder

Is voor de zwangerschap gebruik gemaakt van een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting? Dan is het mogelijk dat de duomoeder het juridisch ouderschap automatisch verkrijgt bij de geboorte van het kind. In dit geval is namelijk duidelijk dat de biologische vader van het kind geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Het ouderschap ontstaat automatisch bij de geboorte, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Bij de aangifte van de geboorte van het kind wordt een verklaring overgelegd van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Uit deze verklaring blijkt dat er sprake is van kunstmatige donorbevruchting in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting en dat de identiteit van de donor aan de vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden onbekend is.
  2. De moeder en de duomoeder zijn met elkaar gehuwd of hebben een geregistreerd partnerschap.

De duomoeder kan het juridisch ouderschap niet automatisch verkrijgen over een kind dat vóór 1 april 2014 is geboren. Zij kan dit kind wel erkennen of adopteren. 

Juridisch ouder door erkenning

Zijn 2 vrouwen getrouwd of hebben zij een geregistreerd partnerschap? En hebben de moeder en haar vrouwelijke partner voor de zwangerschap geen gebruik gemaakt een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, maar van een andere donor, bijvoorbeeld een vriend, bekende of familielid? Dan kan de duomoeder juridisch ouder worden door erkenning. Erkenning geschiedt bij de burgerlijke stand of bij notariële akte. De erkenning kan ook al worden verricht vóór de geboorte van het kind. Is dat gebeurd, dan ontstaat het ouderschap van de duomoeder vanaf de geboorte van het kind.

Heeft de donor het kind voor de geboorte als eerste erkend? Dan krijgt alleen de moeder (uit wie het kind geboren is) het gezag en de duomoeder niet. De donor is door de erkenning de wettelijke vader van het kind: daardoor wordt niet meer voldaan aan de voorwaarde dat er geen andere ouder is. Als de donor het kind erkent na de geboorte, kan hij geen gezag meer krijgen.

Zijn 2 vrouwen niet getrouwd en hebben zij geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft de moeder (uit wie het kind geboren is) het ouderlijk gezag. De duomoeder kan het kind erkennen en daarna samen met de moeder gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON