Algemeen

Wat zijn de regels voor een huwelijk in Nederland met een buitenlander?

Mogelijkheid voor trouwen of een partnerschap in Nederland

U kunt in Nederland trouwen of een partnerschap aangaan in de volgende gevallen:

U woont in Nederland en uw partner woont in het buitenland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
U bent Nederlander en uw partner niet Ja, voor uw partner buiten Nederland Nee, uw partner woont in het buitenland Ja
U en uw partner zijn geen Nederlander Ja voor u beiden Ja voor degene die in Nederland woont ** Ja
U en uw partner wonen in Nederland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
Een van u is geen Nederlander Ja voor degene die geen Nederlander is Ja voor degene die geen Nederlander is ** Ja
U en uw partener zijn geen Nederlander Ja voor u beiden Ja voor u beiden ** Ja
U en uw partner wonen in het buitenland
Nederlandse nationaliteit M-46 verklaring* nodig Verblijfstitel nodig In Nederland trouwen of partnerschap aangaan
Een van u is geen Nederlander Ja voor de degene die geen Nederlander is Nee Ja
U en uw partner zijn geen Nederlander Nee

 *   Verklaring bij niet Nederlandse nationaliteit.
**  U heeft geen verblijfstitel nodig als u de nationaliteit heeft van een lidstaat van de Europese Unie (EU). Of de Europese Economische Ruimte (EER).

Geldige verblijfstitel nodig

Heeft u een geldige verblijfstitel nodig? Neem dan contact op met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Verklaring bij niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan heeft u een M46-verklaring nodig. U kunt deze verklaring opvragen bij uw gemeente.

De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk of partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Huwelijk en dubbele nationaliteit

Heeft u of uw partner naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit? Dan moet u voldoen aan de eisen in het Nederlandse recht voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voldoet u aan deze eisen? Dan kunt u met elkaar trouwen of een partnerschap aangaan. Ook als het recht van het land van de niet-Nederlandse partner(s) dit niet toe staat. U moet wel rekening houden met mogelijke problemen voor de erkenning van het huwelijk in het buitenland.

Verklaring van niet-gehuwd zijn

Heeft u in het buitenland gewoond? Dan moet u bij de huwelijksaangifte of partnerschapsaangifte een verklaring van niet-gehuwd zijn overleggen. Deze verklaring kunt u opvragen in uw laatste woonplaats in het buitenland. U moet de verklaring ook vaak nog laten legaliseren zodat deze rechtsgeldig is in Nederland.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het huwelijksgoederenregister?
Wat is trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?
Wat zijn de rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON