Algemeen

Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Ondertrouw

U moet ten minste 2 weken voor de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap in ondertrouw gaan. Dit doet u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in uw woonplaats of die van uw partner. Bij de aangifte heeft u een aantal documenten nodig, zoals een geboorteakte. U kunt bij uw gemeente navragen welke documenten u nodig heeft.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van de aangifte een akte op. Met dit bewijs van ondertrouw kunt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.

Akte van bekendheid in plaats van geboorteakte

Bij een aangifte van een huwelijk heeft u onder andere uw geboorteakte nodig. Kunt u geen geboorteakte tonen, dan kan een akte van bekendheid de geboorteakte vervangen. De rechtbank van uw geboorteplaats of woonplaats stelt de akte van bekendheid op. U moet daarvoor bij de rechtbank een verzoek indienen.

U heeft 4 meerderjarige getuigen nodig die verklaren waar en wanneer u geboren bent. Ook moeten zij verklaren waarom u geen geboorteakte heeft? Pas dan kunt u de akte van bekendheid van de rechter krijgen.

Getuigen bij huwelijk of partnerschap

Voor een rechtsgeldig huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u minimaal 2 en maximaal 4 getuigen hebben. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn. U moet hun namen en adressen doorgeven bij de aangifte.

Het ja-woord

Als u trouwt of een partnerschap aangaat, legt u een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het huwelijk geeft u het ja-woord. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht. Na de verklaring ondertekenen de ambtenaar van de burgerlijke stand, de getuigen en u de huwelijksakte of partnerschapsakte.

Plaats van trouwen en kosten

U kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het gemeentehuis. Of op een andere plekt die de gemeente daarvoor bestemd heeft.

U kunt bij de gemeente informeren wat de kosten zijn. In sommige gemeenten kunt u op bepaalde dagen en tijden gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. U moet wel kosten betalen voor bijvoorbeeld een uittreksel uit het bevolkingsregister of andere documenten.

Nadat u bij de ambtenaar van de burgerlijke stand bent geweest, kunt u in de kerk trouwen. Het kerkgenootschap beslist of ze uw huwelijk inzegenen.

Geregistreerd partnerschap omzetten naar huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente waar u woont. Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente waar u woont.

U kunt uw huwelijk niet laten omzetten in een geregistreerd partnerschap.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het huwelijksgoederenregister?
Wat is trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Wat zijn de regels voor een huwelijk in Nederland met een buitenlander?
Wat zijn de rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON