Algemeen

Wat zijn de rechten en plichten binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap?

Gebruik van elkaars achternaam

U mag de achternaam van uw partner gebruiken. Dit mag in combinatie met uw eigen achternaam, maar niet in officiële stukken (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs). Daarin moet u altijd uw eigen naam vermelden.

Niet verplicht te getuigen in rechtszaak

U hoeft in een rechtszaak niet te getuigen tegen uw echtgenoot of uw geregistreerde partner. Dit heet het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht geldt ook voor familieleden van u beiden. 

Verrichten van rechtshandelingen

Voor bepaalde verrichtingen of beslissingen heeft u elkaars toestemming nodig. Bijvoorbeeld bij de verkoop van een gemeenschappelijke woning en het sluiten van een koop op afbetaling.

Onderhoudsplicht

U en uw partner hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. U bent verplicht om in elkaars levensonderhoud te voorzien.

Vermogen en bezittingen

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, zijn alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk. Wilt u dit niet, dan moet u bij de notaris huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden laten opstellen.

Erfenis

Gehuwde en geregistreerde partners zijn elkaars wettelijke erfgenaam.

Pensioen

Met een pensioenregeling bouwt u rechten op voor een ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen bouwt u ook rechten op voor een nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen is een uitkering die u krijgt als uw echtgenoot (die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd) komt te overlijden. Voor informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenuitvoerder.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat is het huwelijksgoederenregister?
Wat is trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
Wat zijn de regels voor een huwelijk in Nederland met een buitenlander?
Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON