Algemeen

Kan een spelfout in de geboorteakte worden verbeterd?

Overige wijzigingen voornaam of achternaam

Een onjuist geschreven naam hoeft geen spelfout of schrijffout te zijn. Bijvoorbeeld als de verkeerde voornaam is opgegeven. Staat de voornaam of achternaam onjuist in de geboorteakte vermeld staat en gaat het niet om een spelfout of schrijffout? Dan kunt u de rechter verzoeken de naam te verbeteren. Voor het indienen van het verzoek heeft u een advocaat nodig.

Alle onjuist geschreven namen corrigeren door ambtenaar burgerlijke stand

De ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen bevoegd voor het wijzigen van spelfouten of schrijffouten. Het kabinet wil dat de ambtenaar van de burgerlijke stand alle onjuist geschreven namen in de geboorteakte kan corrigeren. De gang naar de rechter is dan niet meer nodig.

Het gaat hier om voorgenomen beleid. Het wetsvoorstel elektronische dienstverlening burgerlijke stand (kamerstuk 32.444) is aangenomen door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Eerste Kamer en publicatie in het Staatsblad. De wet treedt in de loop van 2015 in werking.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON