Algemeen

Wat is de overheid van plan met het digitaal aangifte doen van huwelijk of overlijden?

Digitaal aangifte doen is eenvoudiger

Het wetsvoorstel 'elektronische dienstverlening burgerlijke stand' (kamerstuk 32.444) maakt aangifte doen eenvoudiger. Per computer geeft u zelf uw persoonlijke gegevens op. U hoeft niet meer met verschillende documenten zoals een geboorteakte, naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Wel controleert de gemeente uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw gegevens kloppen bij bijvoorbeeld aangifte van een huwelijk, krijgt u te horen wanneer u kunt trouwen. 

Het wordt ook mogelijk via internet uittreksels en afschriften van akten aan te vragen. 

De mogelijkheid om persoonlijk aangifte te doen bij de gemeente blijft bestaan. 

Wanneer digitaal aangifte doen?

De overheid streeft ernaar per 1 juli 2015 te beginnen met de invoering in fasen. Eerst wordt elektronische aangifte voor overlijden mogelijk. Daarna voor de aangifte van huwelijk en geregistreerd partnerschap. En als laatste voor geboorteaangifte.

Voorkomen identiteitsfraude en misbruik persoonsgegevens

In de elektronische omgeving moet uw identiteit zo goed mogelijk worden vastgesteld. Dit om identiteitsfraude, manipulatie of oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens bij digitale aangifte te voorkomen. Met DigiD kunt u veilig gebruikmaken van de elektronische diensten van de overheid.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON