Algemeen

Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?

Hoogte boetes

Voor elk strafbaar feit kunt u een geldboete krijgen. Strafbare feiten zijn ingedeeld in 6 categorieën. De categorie bepaalt de maximale hoogte van de boete:

Tabel: Maximale geldboetes
Categorie Maximale geldboete in euro's
1e categorie € 405
2e categorie

€ 4.050

3e categorie

€ 8.100

4e categorie

€ 20.250

5e categorie

€ 81.000

6e categorie

€ 810.000

Boetebedragen lichte overtredingen

De boetebedragen voor de meest voorkomende lichte overtredingen staan in de Boetebase van het Openbaar Ministerie (OM). Deze overtredingen worden administratief afgehandeld. Dit is geregeld in de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder).

Administratiekosten boetes

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) rekent € 7 administratiekosten voor verkeersboetes en boetes met een strafrechtelijke grondslag. Dit zijn bijvoorbeeld de boetes die een rechter oplegt.

Boetes betalen bij reizen naar het buitenland

Als u nog boetes heeft openstaan, dan mag u niet naar het buitenland reizen. Probeert u dat toch, dan kan de Koninklijke Marechaussee u aanhouden. U moet de boetes eerst betalen voordat u verder mag reizen. Bij het CJIB kunt u een overzicht aanvragen van openstaande zaken, waaronder boetes.

Bestuurlijke boete

Een bestuurlijke boete is een boete die u van een overheidsdienst krijgt. Bijvoorbeeld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de Inspectie SZW. De betaling verloopt via het CJIB. Bent u het niet eens met een bestuurlijke boete, dan kunt u bezwaar indienen bij de overheidsdienst die u heeft beboet.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Welke rechten heeft een gedetineerde?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON