Algemeen

Welke bevoegdheden heeft de politie?

Bevoegdheden zelfstandig of na toestemming gebruiken

Voor de bevoegdheden van de politie gelden strenge regels. Sommige bevoegdheden mag een politieagent zelf gebruiken zoals iemand aanhouden of rijden met sirene. Bepaalde zwaardere bevoegdheden mag de politie pas toepassen na toestemming van de officier van justitie of de rechter-commissaris. Bijvoorbeeld een telefoon tappen, iemand observeren of een woning doorzoeken.

Bevoegdheid gebruiken geweld politie

De politie is een van de weinige instanties die geweld mag gebruiken. Er zijn wel veel regels en voorwaarden voor het gebruiken van geweld door de politie. Zo mag de politie alleen geweld gebruiken als er geen andere opties zijn. De politie mag ook niet meer geweld gebruiken dan nodig.

De politie mag de verkeersregels overtreden als dat nodig is voor de uitvoering van haar taken. De politie heeft namelijk vrijstelling van de meeste artikelen van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Agenten mogen onder andere:

  • door rood rijden;
  • de vluchtstrook gebruiken;
  • de maximumsnelheid overschrijden;
  • tegen het verkeer in rijden.

Opsporingsbevoegdheid ook zonder uniform

De politie heeft een opsporingsbevoegdheid en kan deze 24 uur per dag gebruiken. Dit betekent dat een politieagent ook buiten diensttijd de bevoegdheden van de politie kan gebruiken. Dus ook als een politieagent geen uniform draagt (in burger).

Een politieagent in burger moet zich altijd ongevraagd legitimeren. Zegt een persoon in 'burgerkleding' dat hij van de politie is? Dan moet hij uit zichzelf het politielegitimatiebewijs aan u laten zien. Een politieagent in uniform hoeft zich alleen te legitimeren als u hierom vraagt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat kan ik doen als iemand vermist wordt?
Mag de politie mij preventief fouilleren?
Hoe kan ik (anoniem) aangifte doen bij de politie?
Hoe kan ik een klacht indienen over de politie?
Wat is Burgernet?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON