Algemeen

Hoe wordt het ouderdomspensioen verdeeld na een scheiding?

Pensioenfonds over scheiding informeren

De pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) betaalt het ouderdomspensioen uit aan u en uw ex-partner. De rechter hoeft hier geen beslissing over te nemen. Om het pensioen uit te kunnen betalen, moet het pensioenfonds wel van uw scheiding op de hoogte zijn. Hiervoor stuurt u het pensioenfonds het formulier formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen. Dit moet u binnen 2 jaar na de scheiding doen.

Uitbetaling door pensioenuitvoerder

Als de pensioenuitvoerder uitbetaalt, dan betaalt deze aan u en uw ex-partner de pensioendelen netto uit. Premies en belasting zijn hier al vanaf. De pensioenverdeling heeft voor u en uw ex-partner geen fiscale gevolgen. Behalve als u en uw ex-partner door de verdeling in een andere belastingschijf komen.

Het pensioen wordt niet altijd verdeeld. In de wet staat een ondergrens voor uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Deze ondergrens wordt jaarlijks geïndexeerd. Moet de pensioenuitvoerder minder dan € 462,88 bruto per jaar (per 1 januari 2015) betalen aan de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd? Dan geldt dit als klein pensioen en deze pensioenen worden niet verdeeld.

Meer informatie over de verdeling en uitbetaling van ouderdomspensioen vindt u in de brochure Verdeling ouderdomspensioen bij scheiding.

Andere verdeling ouderdomspensioen

U kunt met uw ex-partner een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken. Bijvoorbeeld 60% voor de ene partner en 40% voor de andere partner. U moet deze afspraken vastleggen in het scheidingsconvenant of in uw huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Als u hiervoor kiest, moet u een afschrift van dit stuk naar de pensioenuitvoerder sturen. Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw notaris of advocaat. 

Uitbetaling door ex-partner

Betaalt u zelf aan uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen uit? Dan houdt u geen premies en belasting in. Wel kunt u zelf de uitbetaalde bedragen in mindering brengen op het belastbaar jaarinkomen. Het belastbaar jaarinkomen moet u jaarlijks aan de Belastingdienst opgegeven. U kunt de aftrekbare doorbetalingen van een pensioendeel al eerder opgeven in de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen krijgen. Het aanvraagformulier hiervoor kunt u aanvragen bij de Belastingdienst in uw eigen woonplaats of regio.

Uw ex-partner (die het pensioendeel ontvangt) moet achteraf inkomstenbelasting en premies betalen aan de Belastingdienst. Hiervoor krijgt hij of zij een aanslag inkomstenbelasting. Krijgt uw ex-partner geen voorlopige aanslag over het doorbetaalde pensioendeel? Dan betaalt uw ex-partner achteraf waarschijnlijk een behoorlijk bedrag aan belasting en premies. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik mijn geregistreerd partnerschap ontbinden?
Hoe kan ik alimentatie krijgen?
Hoe vraag ik een scheiding aan?
Op welke manieren kan ik scheiden?
Wat betekent verevening van pensioenrechten bij scheiding?
Wanneer moet ik een ouderschapsplan opstellen?
Wat is indexering van alimentatie?
Wat kan ik doen als mijn ex-partner de alimentatie niet betaalt?
Wie hebben een onderhoudsplicht?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?
Wat moet ik regelen als ik ga scheiden?
Wat is partneralimentatie?
Wat moet ik regelen voor de kinderen als ik ga scheiden?
Wat kan ik doen als mijn ouders gaan scheiden?
Wat is kinderalimentatie?
Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?
Wat kan ik doen als ik mij zorgen maak om een kind in een vechtscheiding?
Wat zijn de voordelen van mediation als ik ga scheiden?
Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

Externe artikelen
Pensioen

Download: HTML | CSV | Excel | JSON