Algemeen

Welke rechten heeft een gedetineerde?

Contact met de buitenwereld en bezoek

De gedetineerde mag contact met de buitenwereld onderhouden via brieven en telefoon. Daarnaast heeft een gedetineerde recht op minimaal 1 uur bezoek per week. In normale gevangenissen kan de directeur 1 keer per maand bezoek zonder toezicht toestaan. Op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vindt u de regels voor bezoek aan een gevangenis.

Medische zorg in gevangenis

Een gedetineerde heeft recht op medische verzorging door een arts die aan de justitiële inrichting is verbonden. Ook kan een gedetineerde overgebracht worden naar het Justitieel Medisch Centrum.

Geen alcohol en drugs in de gevangenis

Alcohol en drugs zijn streng verboden in justitiële inrichtingen. Om te voorkomen dat alcohol en drugs worden binnengesmokkeld, gelden de volgende maatregelen:

  • Gedetineerden worden gefouilleerd als het vermoeden bestaat dat zij van bezoekers drugs krijgen.
  • Gedetineerden ondergaan regelmatig een urinecontrole. 
  • Cellen en ruimtes waar gedetineerden komen, worden grondig geïnspecteerd op drugs door het personeel.

Verlof voor gedetineerden

Wie in een gesloten inrichting zit, mag 6 keer per jaar een weekend met verlof. Gedetineerden in een halfopen gevangenis mogen 1 keer per 4 weken naar huis. De gedetineerden in een open gevangenis gaan elk weekend naar huis. Naast algemeen verlof is er ook incidenteel verlof en strafonderbreking. Bijvoorbeeld bij een sterfgeval in de familie van de gedetineerde.

Tijdens het verlof moet de gedetineerde in Nederland blijven. Hij mag alleen naar het buitenland met toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie.

Afmeting cel

Een cel of verblijfsruimte heeft minimaal de volgende afmetingen (met een marge van 10%):

  • een vloeroppervlakte van 10 m2;
  • een breedte van 2 meter; 
  • een vrije hoogte van 2,5 meter.

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Nederlanders die een gevangenisstraf uitzitten in het buitenland, krijgen geen begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij. Daarom kunnen zij soms hun straf uitzitten in Nederland. Het betreffende land moet dan wel meedoen aan een internationaal overbrengingsverdrag.

Klacht indienen over gevangenis

Heeft u een klacht over de penitentiaire inrichting waar u verblijft? Dan kunt u die schriftelijk indienen bij de Commissie van Toezicht (CvT) van de penitentiaire inrichting. U kunt uw klacht ook indienen bij de directeur van de inrichting. Als bezoeker kunt u uw klacht alleen indienen bij de directeur van de inrichting.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer krijg ik een strafblad?
Wat is een taakstraf?
Wanneer mag een rechter een taakstraf opleggen?
Mag het Openbaar Ministerie (OM) zelf een straf opleggen?
Hoe kom ik erachter in welke gevangenis iemand is geplaatst?
Waar kan ik een detentieverklaring aanvragen?
Wanneer kan iemand door verjaring niet meer worden vervolgd voor een misdrijf?
Hoe hoog zijn de boetes in Nederland?
Hoe hoog zijn de boetes voor verkeersovertredingen en snelheidsovertredingen?
Waarom ontvang ik een verkeersboete uit het buitenland?
Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?
Wat gebeurt er als ik een verkeersboete uit het buitenland niet betaal?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?
Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON