Algemeen

Hoe is de nazorg voor gevangenen geregeld?

Terugkeer ex-gedetineerde in de samenleving

Voor een goede terugkeer (re-integratie) in de samenleving heeft een ex-gedetineerde identiteitspapieren, onderdak, inkomen en zorg nodig. De meeste gemeenten hebben een coördinatiepunt dat ex-gedetineerden hierbij helpt.

Voorbereiding op terugkeer naar samenleving

Gedetineerden worden binnen de justitiële inrichting waar zij verblijven voorbereid op hun terugkeer naar de samenleving. Gedetineerden die langere tijd in een justitiële inrichting verblijven, krijgen de kans om verschillende trainingen te volgen. Bijvoorbeeld een training over omgaan met agressie of een training over het voorkomen van schulden.

Vervolgtraject gedetineerden

 De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI houdt na het ontslag van een gedetineerde contact met de gemeente waar hij verblijft. Medewerkers van de maatschappelijke dienstverlening bespreken met de gedetineerde welke vervolgstappen nodig zijn. Ook verwijzen ze door naar andere instellingen, zoals het UWV of de reclassering.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON