Algemeen

Onder welke voorwaarden mogen coffeeshops softdrugs verkopen?

Voorwaarden coffeeshops

Een coffeeshop moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er mag niet meer dan 5 gram softdrugs per dag per persoon worden verkocht.
  • Er mogen geen harddrugs worden verkocht.
  • Er mogen geen softdrugs verkocht worden aan minderjarigen.
  • Minderjarigen mogen niet in een coffeeshop worden binnengelaten.
  • Er mag geen alcohol worden geschonken.
  • Er mag geen reclame voor drugs worden gemaakt.
  • Er mag geen overlast voor de omgeving worden veroorzaakt.
  • De handelsvoorraad mag niet meer dan 500 gram zijn.

Verkoop softdrugs blijft strafbaar

De verkoop van softdrugs blijft strafbaar. Als coffeeshophouders zich niet aan de voorwaarden houden, worden zij bestuurlijk en/of strafrechtelijk aangepakt. Om overlast te voorkomen, kunnen gemeenten aanvullende eisen aan een coffeeshop stellen.

Toegang coffeeshops strenger

Om overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in drugs tegen te gaan, mogen alleen 'ingezetenen van Nederland' in een coffeeshop komen en er cannabis kopen.
Een ingezetene is iemand die zijn (woon)adres heeft in een Nederlandse gemeente  en er dus staat ingeschreven. 


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Ben ik strafbaar als ik drugs bezit, gebruik, produceer of verhandel?
Wat is het Nederlandse drugsbeleid?
Waarom worden coffeeshops toegelaten?
Wordt de levering van softdrugs aan een coffeeshop vervolgd?
Wat verstaat de wet onder softdrugs en harddrugs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON