Algemeen

Wat is de Koppelingswet?

Zonder verblijfsvergunning geen recht op collectieve voorzieningen

In de Koppelingswet staat dat vreemdelingen geen recht hebben op collectieve voorzieningen als ze geen verblijfsvergunning hebben. Het gaat om voorzieningen als een bijstandsuitkering, huursubsidie en studiefinanciering. En ook om ontheffingen en vergunningen.

Overigens hebben de vreemdelingen zonder verblijfsvergunning wel recht op medische zorg, onderwijs voor hun kinderen en juridische bijstand.

Instanties controleren op verblijfsrecht

Instanties controleren of een vreemdeling recht heeft op de voorziening die hij aanvraagt. Daarbij bekijken ze ook of het verblijfsrecht van de vreemdeling nog geldig is.

Heeft de vreemdeling geen verblijfsvergunning? Dan kan de instantie op grond van de Koppelingswet de aanvraag afwijzen.

Automatische controle verblijfsrecht

De controle van het verblijfsrecht gebeurt vrijwel altijd automatisch. De gegevens van de vreemdeling staan in het Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS) van de vreemdelingenpolitie. Dit systeem is gekoppeld aan de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Bijna alle gemeentelijke instanties hebben toegang tot de BRP.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe kan ik als werkgever een kennismigrant in dienst nemen?
Hoe kan ik als EU-burger langer dan 3 maanden in Nederland verblijven?
Moet ik als vreemdeling mijn verhuizing doorgeven aan de vreemdelingendienst?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON