Algemeen

Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Informatieplicht persoonsgegevens

Wil een organisatie uw persoonsgegevens vastleggen, gebruiken of doorsturen? Dan zijn ze verplicht u hierover te informeren. Uw werkgever moet u bijvoorbeeld vertellen dat uw persoonsgegevens bij ziekte worden doorgegeven aan een arbodienst. Maar een organisatie hoeft u niet te informeren als zij uw gegevens verwerken wegens een wettelijke plicht. Een voorbeeld daarvan is de belastinginspecteur die uw persoonsgegevens gebruikt voor de belastingheffing.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens een organisatie van u heeft? Dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Zijn uw gegevens niet correct? Dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor de vervolging van strafbare feiten. Of om de rechten van anderen te beschermen.

Recht op motivatie

Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met uw financiële positie. Bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet aan kunnen geven waarom zij u als klant weigeren.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

U kunt bezwaar maken als uw persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Zoals bij reclame op naam. U vraagt dan de organisatie uw gegevens niet meer te gebruiken. Dat kan ook om bijzondere persoonlijke redenen. Bijvoorbeeld als u als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek. En u komt er later achter dat een bekende van u als onderzoeker bij dat centrum werkt. U kunt u er dan belang bij hebben dat uw gegevens worden verwijderd. Of niet meer tot u zijn te herleiden.

Persoonsgegevensverwerking door de overheid

Alle overheidsorganisaties moeten zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Tegelijkertijd kunnen en mogen ook andere organisaties gebruikmaken van de gegevens die de overheid van u heeft. Dit mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden. Wilt u dat andere organisaties niet over uw gegevens beschikken? Dan kunt u de gemeente vragen naar de mogelijkheden om uw gegevens af te schermen.

Geschil voorleggen

Komt u er niet uit met een gegevensverwerkende instantie? Dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) vragen te bemiddelen. U kunt de zaak ook voorleggen aan de rechter en bij schade om schadevergoeding vragen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
Wie heeft recht op inzage in mijn gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)?
Wat is de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?
Hoe kom ik aan een burgerservicenummer (BSN)?
Kan iedereen ongevraagd mijn gegevens inzien via mijn burgerservicenummer (BSN)?
Waarvoor wordt mijn burgerservicenummer (BSN) gebruikt?
Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?
Wat is de Basisregistratie personen (BRP)?
Hoe kan ik een afschrift of uittreksel van de Burgerlijke Stand aanvragen?
Wanneer moet ik mij in de BRP laten inschrijven en uitschrijven?
Mogen organisaties mijn persoonsgegevens aan anderen doorgeven?
Heb ik een burgerservicenummer (BSN) nodig om een bankrekening te openen?
Wat zijn persoonsgegevens?
Mogen organisaties volgens de Wet bescherming persoonsgegevens mijn gegevens verwerken?
Kan ik als slechtziende of gehandicapte een handtekeningstempel gebruiken?

Externe artikelen
Persoonsgegevens

Download: HTML | CSV | Excel | JSON