Algemeen

Hoe kan ik als Surinamer (oud-Nederlander) de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

Optieprocedure voor Surinamers

Nederland en Suriname sloten in 1975 een overeenkomst die Surinamers (oud-Nederlanders) de mogelijkheid bood om via een optieprocedure de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen. Toen Suriname in 1975 onafhankelijk werd, bepaalde het nationaliteitsverdrag wie Nederlander bleef en wie Surinamer werd.

Voorwaarden optieprocedure Surinamers

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om de Nederlandse nationaliteit terug te krijgen.

 • U bezat de Nederlandse nationaliteit en koos zelf voor de Surinaamse nationaliteit. Dit deed u binnen 5 jaar nadat uw echtgenoot de Surinaamse nationaliteit kreeg. En dit op grond van het nationaliteitsverdrag van 1975.  
 • U kunt bovenstaande keuze bewijzen door een kopie van uw optie te laten zien.
 • U moet binnen 3 jaar nadat uw eventuele huwelijk is ontbonden de Nederlandse overheid melden dat u de Nederlandse nationaliteit terug wilt.

Aanvraag terugkrijgen Nederlandse nationaliteit

Als u in Nederland woont kunt u uw aanvraag richten aan de burgemeester van uw woonplaats. Woont u op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, dan dient u een aanvraag in bij de gezaghebber. Als u op Aruba, Curaçao of Sint Maarten woont, kunt u terecht bij de gouverneur. Woont u niet binnen het Koninkrijk? Dan kunt u terecht bij de Nederlandse ambassade in uw land.

Als u de Nederlandse nationaliteit terug wilt, heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • kopie van de eerste optie;
 • bewijs van de huwelijksbeëindiging. Als dit bewijs van buiten het Koninkrijk der Nederlanden komt, moet u dit eerst legaliseren;
 • legitimatiebewijs.

Als u de eerste optie niet meer kunt vinden, kunt u terecht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND zoekt voor u uit of er een kopie aanwezig is. Als dat zo is, ontvangt u deze. U moet hiervoor een brief sturen naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 3023
2280 GA Rijswijk
Nederland

Vermeld in uw brief:

 • achternaam;
 • eventuele meisjesnaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geboorteland;
 • huidig adres;
 • dat het om een kopie gaat van een artikel 7, eerste lid Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname voor de Surinaamse nationaliteit.

Verschillen met normale optieprocedure

Er zijn enkele verschillen met de normale optieprocedure:

 • De optieprocedure is gratis.
 • De Nederlandse overheid hoeft het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit niet te bevestigen.
 • U hoeft niet naar de naturalisatieceremonie om de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wat verandert er voor mij wanneer ik de Nederlandse nationaliteit krijg?
Kan ik afstand doen van mijn Turkse nationaliteit als ik de Turkse dienstplicht niet heb vervuld?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON