Algemeen

Krijg ik een vergoeding voor pleegzorg?

Pleegvergoeding

De pleegvergoeding is een basisbedrag dat de overheid jaarlijks vaststelt. Hoe hoog het basisbedrag is, hangt af van de leeftijd van uw pleegkind hoe hoog het basisbedrag is. In sommige gevallen kunt u een extra toelage voor pleegzorg krijgen. Bijvoorbeeld als u extra kosten maakt bij crisisopvang of als u zorgt voor een kind met een handicap. Of als u voor 3 of meer pleegkinderen zorgt. U krijgt dan een toelage vanaf het 3e pleegkind.

Pleegvergoeding bij pleegkind ouder dan 18 jaar

In principe kunnen kinderen tot 18 jaar pleegzorg krijgen. Soms hebben pleegkinderen na hun 18e nog behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen dan tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette hulpverlening. Zolang uw pleegkind voortgezette hulpverlening krijgt, ontvangt u een pleegvergoeding.

Hoogte pleegvergoeding 2015

Hieronder vindt u de basisbedragen van de pleegvergoeding per kind. Deze bedragen gelden per 1 januari 2015.

Tabel: basisbedragen pleegvergoeding per kind 2015
Leeftijd pleegkind Bedrag per maand Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 537 € 17,66
9 t/m 11 jaar € 543 € 17,86
12 t/m 15 jaar € 591 € 19,45
16 t/m 17 jaar € 653 € 21,47
18 jaar en ouder € 660 € 21,70

Vergoeding pleegzorg geen inkomen

De pleegvergoeding is geen inkomen. De vergoeding heeft dus geen invloed op uw uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook hoeft u de vergoeding niet op te geven als u huurtoeslag aanvraagt.

De vergoeding is belastingvrij. Het maakt niet uit hoeveel pleegkinderen u heeft. De Belastingdienst beschouwt de pleegvergoeding als kostenvergoeding.

Verhuizen naar het buitenland

Uw recht op pleegvergoeding vervalt als u als pleeggezin naar het buitenland verhuist.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik pleegouder?
Kan mijn pleegkind door de ouders of voogd uit mijn gezin worden gehaald?
Welke rechten heb ik als pleegkind?
Welke rechten hebben pleegouders?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON