Algemeen

Wat kan ik doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling?

Melden van ouderenmishandeling in huiselijke kring

Ouderenmishandeling in huiselijke kring kunt u melden bij Veilig Thuis. Het slachtoffer kan dit zelf doen, maar bijvoorbeeld ook een mantelzorger of een familielid. Ook omstanders, plegers en professionals zoals verplegers en huisartsen kunnen hulp en informatie krijgen bij Veilig Thuis.

Vormen van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling kent veel vormen. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of diefstal. Er zijn meer vormen van ouderenmishandeling. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Verplichte meldcode mishandeling in huiselijke kring

Professionals moeten bij ouderenmishandeling in de huiselijke kring de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling volgen. In de meldcode staat wat bijvoorbeeld een huisarts, verpleegkundige of hulpverlener moet doen bij (vermoedens van) geweld tegen ouderen in huiselijke kring.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Ouderenmishandeling

Download: HTML | CSV | Excel | JSON